Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMoučková, Miroslava
dc.contributor.authorKoptíková, Jana
dc.contributor.refereeBraunová, Alexandra
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:56:40Z-
dc.date.available2011-01-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:56:40Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-26
dc.identifier45949
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3842
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na oblast multikulturního ošetřovatelství u romských klientů. V teoretické části jsou popsány poznatky z multikultního ošetřovatelství a specifika ošetřovatelské péče u romských klientů opřené o jejich kulturní zvyky. Praktická část je zaměřena na problematiku uspokojování potřeb, respektování tradic a zvyků hospitalizovaných romských klientů ze strany zdravotnického personálu. Sběr dat je proveden metodou kvalitativního průzkumu, formou polostrukturovaného rozhovoru. Výstupem práce je návrh informační brožury na poskytování ošetřovatelské péče o pacienta romského etnika.cs
dc.format67 s. (91 460 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectRomovécs
dc.subjectošetřovatelstvícs
dc.subjectmultikulturní ošetřovatelstvícs
dc.subjectpéčecs
dc.subjectspecifika.cs
dc.titleSpecifika ošetřovatelské péče u romských klientůcs
dc.title.alternativeSpecifics of nursing care for Roma clients.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on the multicultural nursing of Roma clients. In the theoretical section are described the findings from multicultural nursing and nursing care for the specifics of Roma clients backed by their cultural habits. The practical part is focused on meeting needs, respecting the traditions and customs of Roma clients hospitalized by medical staff. Data collection is made by qualitative research, through semi-structured interview. The output of a design standard of nursing care for patients of Roma ethnicity.en
dc.subject.translatedRomaen
dc.subject.translatednursingen
dc.subject.translatedmulticiltural nursing careen
dc.subject.translatedspecifics.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jana Koptikova.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Koptikova.jpgPosudek vedoucího práce110,11 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Koptikova.jpgPosudek oponenta práce131,39 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Koptikova.jpgPrůběh obhajoby práce114,14 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.