Název: Úskalí péče o pacienta s apalickým syndromem
Další názvy: Difficulty of care for apallic patient
Autoři: Kořínková, Světla
Vedoucí práce/školitel: Moučková, Miroslava
Oponent: Baxa, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3843
Klíčová slova: apalický syndrom;péče;ošetřovatelství;bazální stimulace;komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: apallic syndrome;care;basal stimulation;communication
Abstrakt: Téma mé bakalářské práce je Úskalí péče o pacienta s apalickým syndromem. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je uvedena anatomie mozku a stručná charakteristika vědomí a jeho poruch. Další částí práce je popis apalického syndromu a jeho historie, příčin, příznaků, průběhu, diagnostiky, léčby, komplikací, prognózy a ošetřovatelské péče u pacienta s apalickým syndromem. V praktické části se zjišťuje za pomocí kvalitativního šetření, metodou polostrukturovaného rozhovoru úskalí v ošetřovatelské péči o pacienta s apalickým syndromem. Na některá úskalí se práce zaměřuje a zkoumá, jak o nich smýšlí všeobecné sestry. Práce se snaží zviditelnit problém ošetřování nemocných s apalickým syndromem, kteří nemají dobrou prognózu, a jejich léčba vyžaduje dlouhodobou kvalitní ošetřovatelskou péči.
Abstrakt v dalším jazyce: Topic of my bachleor´s assigment is Difficulty of nursing care for a patient with apallic syndrome. The assigment is divided into theoretical and practical parts. Theoretical part concetrates on brain anatomy, short characteristic of counsciousness and its history, causes, symptoms, progress, diagnostics, treatment, complications, prognosis and nursing care. Practical part is focusing on quantitative investigation, using an interview method about difficulties of nursing care for a patient in persistent vegetative state and a view of the nurses on this issue. Next focus is whether it is more benefical for the apalic patient to be cared by make or female nurse and if lenght of experience projects into care of apallic parients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
(Apalicky syndrom)-.pdfPlný text práce490,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Korinkova.jpgPosudek vedoucího práce105,61 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Korinkova.jpgPosudek oponenta práce124,8 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Korinkova.jpgPrůběh obhajoby práce108,69 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3843

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.