Title: Úskalí péče o pacienta s apalickým syndromem
Other Titles: Difficulty of care for apallic patient
Authors: Kořínková, Světla
Advisor: Moučková, Miroslava
Referee: Baxa, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3843
Keywords: apalický syndrom;péče;ošetřovatelství;bazální stimulace;komunikace
Keywords in different language: apallic syndrome;basal stimulation;communication;care
Abstract: Téma mé bakalářské práce je Úskalí péče o pacienta s apalickým syndromem. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je uvedena anatomie mozku a stručná charakteristika vědomí a jeho poruch. Další částí práce je popis apalického syndromu a jeho historie, příčin, příznaků, průběhu, diagnostiky, léčby, komplikací, prognózy a ošetřovatelské péče u pacienta s apalickým syndromem. V praktické části se zjišťuje za pomocí kvalitativního šetření, metodou polostrukturovaného rozhovoru úskalí v ošetřovatelské péči o pacienta s apalickým syndromem. Na některá úskalí se práce zaměřuje a zkoumá, jak o nich smýšlí všeobecné sestry. Práce se snaží zviditelnit problém ošetřování nemocných s apalickým syndromem, kteří nemají dobrou prognózu, a jejich léčba vyžaduje dlouhodobou kvalitní ošetřovatelskou péči.
Abstract in different language: Topic of my bachleor´s assigment is Difficulty of nursing care for a patient with apallic syndrome. The assigment is divided into theoretical and practical parts. Theoretical part concetrates on brain anatomy, short characteristic of counsciousness and its history, causes, symptoms, progress, diagnostics, treatment, complications, prognosis and nursing care. Practical part is focusing on quantitative investigation, using an interview method about difficulties of nursing care for a patient in persistent vegetative state and a view of the nurses on this issue. Next focus is whether it is more benefical for the apalic patient to be cared by make or female nurse and if lenght of experience projects into care of apallic parients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(Apalicky syndrom)-.pdfPlný text práce490,53 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Korinkova.jpgPosudek vedoucího práce105,61 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Korinkova.jpgPosudek oponenta práce124,8 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Korinkova.jpgPrůběh obhajoby práce108,69 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.