Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠellingová, Martina
dc.contributor.authorKrásná, Jaroslava
dc.contributor.refereeNováková, Jaroslava
dc.date.accepted2012-06-04
dc.date.accessioned2013-06-19T06:56:31Z-
dc.date.available2011-01-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:56:31Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-21
dc.identifier45951
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3844
dc.description.abstractANOTACE Příjmení a jméno: Jaroslava Krásná Katedra: Ošetřovatelství a porodní asistence Název práce: Kvalita života dětí s bolestmi hlavy Vedoucí práce: Bc. Martina Šellingová Počet stran: číslované 44, nečíslované 25 Počet příloh: 13 Počet použitých titulů: 25 SOUHRN Bakalářská práce se věnuje kvalitě života dětí s bolestmi hlavy, které jsou nejčastější bolestí vyskytující se v dětském věku a přecházející až do dospělosti. Teoretická část je zaměřena na definici bolesti, její charakteristiku, klasifikaci, historii. Dále se zabývá specifickou dětskou bolestí jako onemocněním, diferenciální diagnostikou, ošetřovatelskou péčí a možnostmi léčby. Nejsou opomíjeny ani psychoterapeutické přístupy. Praktická část popisuje jak dětští respondenti a jejich rodiče hodnotí kvalitu života v různých oblastech a jak se jejich hodnocení mohou i lišit. K tomuto účelu byl proveden výzkum pomocí dotazníků zaměřený na bolest hlavy u dětí.cs
dc.format56 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbolestcs
dc.subjectbolesti hlavycs
dc.subjecttenzní bolest hlavycs
dc.subjectmigrénacs
dc.subjectkvalita životacs
dc.subjectdětics
dc.subjectdětská bolestcs
dc.subjectvýzkumcs
dc.titleKvalita života dětí s bolestmi hlavycs
dc.title.alternativeThe Quality of Life of Children with Headachesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedANNOTATION Name and surname: Jaroslava Krásná Department: Nursing Care and Birth Assistance Title of thesis: The Quality of Life of Children with Headaches Consultant: Bc. Martina Šelingová Number of pages: 44, unnumbered pages 25 Number of appendices: 13 Number of literature items used: 25 SUMMARY Bachelor paper deals with the quality of life of children having headaches, which are the most frequent pains that appear in the childhood and that turn up to adulthood. Theoretical part of the thesis is focused on definition of the pain, its characteristics, classification and history. Further, this part of the thesis is engaged with the specific child´s pain, such as illness, differential diagnostics, nursing care and possibilities of the headache treatment. Neither the psychotherapeutic approaches are neglected. Practical part of the thesis describes how child respondents and their parents evaluate the quality of life in different areas and how their evaluations can differ. For this purpose, the research using questionnaires concentrating on the children headache was carried out.en
dc.subject.translatedpainen
dc.subject.translatedheadachesen
dc.subject.translatedtension headacheen
dc.subject.translatedmigraineen
dc.subject.translatedquality of lifeen
dc.subject.translatedchildrenen
dc.subject.translatedchildren´s headacheen
dc.subject.translatedresearchen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_jaroslava_krasna.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Krasna.jpgPosudek vedoucího práce125,91 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Krasna.jpgPosudek oponenta práce94,74 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Krasna.jpgPrůběh obhajoby práce106,59 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.