Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAjglová, Jana
dc.contributor.authorKoudelová, Anna
dc.contributor.refereeSedláčková, Romana
dc.date.accepted2012-06-06
dc.date.accessioned2013-06-19T06:56:32Z
dc.date.available2011-01-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:56:32Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-23
dc.identifier45953
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3846
dc.description.abstractTéma bakalářské práce je zaměřeno na historický vývoj a současnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti od 0 do 6 let věku. Cílem této práce je porovnání rozdílů v poslání kojeneckých ústavů a dětských domovů od 0 do 3 let dříve a nyní, potvrzení teorie profesora Matějčka o vzniku současných kojeneckých ústavů a dětských domovů, porovnání důvodů přijetí dětí do zařízení dříve a nyní, posouzení péče o děti v historii a současnosti a porovnání podmínek náhradní rodinné péče dříve a nyní. Výsledky bakalářské práce vycházejí z dostupných historických faktů a doložených skutečností, dále ze studia 34 současných kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti od 0 do 6 let z celé České republiky a z vlastních zkušeností.cs
dc.format41 s., 9 s. (12 824 slov)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkojenecký ústavcs
dc.subjectdětský domovcs
dc.subjectnáhradní rodinná péčecs
dc.subjectosvojenícs
dc.subjectústavní péčecs
dc.subjectrodinacs
dc.titleHistorie a současnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 6 letcs
dc.title.alternativeHistory and present of health care institutions and children's homes for children up to 6 yearsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of the Bachelor thesis is focused on the historical development and present of health care institutions and children's homes for children from 0 to 6 years of age. The aim of this work is to compare the differences in the Mission of the health care institutions and children's homes from 0 to 3 years earlier and now, the confirmation of the theory of Professor Matějčka on the origin of the current health care institutions and children's homes, the comparison of the reasons the reception of children into the device before, and now, the assessment of child care in the history and present conditions and comparison of alternative family care, before and now. The results of the Bachelor thesis based on the available historical facts and documented facts, as well as by studying the 34 current health care institutions and children's homes for children from 0 to 6 years from across the Czech Republic and from own experienceen
dc.subject.translatedinfant care centeren
dc.subject.translatedchildren´s homeen
dc.subject.translatedsubstitute family careen
dc.subject.translatedadoptionen
dc.subject.translatedinstitutional careen
dc.subject.translatedfamilyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koudelova-bakalarska prace.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Koudelova.jpgPosudek vedoucího práce124,92 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Koudelova.jpgPosudek oponenta práce98,79 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Koudelova.jpgPrůběh obhajoby práce108,46 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.