Title: Ošetřovatelská péče o klienty s poruchami sluchu a jejich začlenění do společnosti
Other Titles: Nursing care of clients with hearing impairment and their integration into society
Authors: Lukešová, Veronika
Advisor: Janská, Jana
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3850
Keywords: porucha sluchu;vada sluchu;sluchadlo;kompenzační pomůcky;vyšetření sluchu;komunikace
Keywords in different language: hearing disorder;hearing defects;hearing aid;compensation aids;hearing examination;communication
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je popsána jak anatomie a fyziologie ucha, dělení sluchových vad, jejich příčiny a základní diagnostika, tak léčba a korekce sluchu. K závěru teoretické části jsou uvedeny kompenzační pomůcky včetně zásad komunikace a komunikačních systémů klientů s poruchami sluchu. Praktická část zahrnuje výsledky dat kvantitativního průzkumu, který mapuje úroveň informovanosti klientů o kompenzačních pomůckách a dále následnou integraci těchto klientů do společnosti.
Abstract in different language: The thesis consists of two parts. The theoretical part describs anatomy and physiology of the ear, hearing defects classification, their causes and basic diagnosis and medical treatment and correction of hearing. In the end of the theoretical section, there are listed compensation aids including the principles of communication and communication systems of clients with hearing defects. The practical part deals data from quantitative survey data, which maps mapping the client's awareness about compensatory aid and the subsequent integration of clients into society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osetrovatelska pece o klienty s poruchami sluchu a jejich zacleneni do spolecnosti, vseobecna sestra, Veronika Lukesova.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Lukesova.jpgPosudek vedoucího práce124,62 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Lukesova.jpgPosudek oponenta práce81,93 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Lukesova.jpgPrůběh obhajoby práce104,27 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3850

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.