Title: Kvalita života nemocného s osteomyelitidou
Other Titles: The Quality of life a sick person with osteomyelitis
Authors: Matějková, Stanislava
Advisor: Blovská, Kamila
Referee: Mihalyová, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3852
Keywords: osteomyelitida;kost;zánětlivé onemocnění;chronická bolest;chronická rána;kvalita života;deficit sebepéče;ošetřovatelské péče
Keywords in different language: osteomyelitis;bone;inflammatory disease;chronic pain;chronic wound;quality of life;self care deficit;nursing care
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení kvality života nemocného s osteomyelitidou. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se věnuji anatomii kosti, rozdělení vlastního onemocnění, diagnostice, léčbě a kvalitě života. V praktické části práce hodnotím kvalitu života lidí s tímto onemocněním.
Abstract in different language: This thesis deals with a quality of life of the patient with osteomyelitis. The work is devided into two parts. The teoretical part deals with an anathomy of the bone, the distribution of the disease, diagnosis, therapy and quality of life. The practical part judges a quality of life of the patient with this disease.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. prace-Kvalita zivota nemocneho s osteomyelitidou.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Matejkova.zipPosudek vedoucího práce195,05 kBZIPView/Open
Oponent bakalarske prace - Matejkova.zipPosudek oponenta práce227,44 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Matejkova.jpgPrůběh obhajoby práce118,12 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.