Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStejskalová, Radka
dc.contributor.authorNejmanová, Denisa
dc.contributor.refereeMoučková, Miroslava
dc.date.accepted2012-06-08
dc.date.accessioned2013-06-19T06:56:29Z
dc.date.available2011-01-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:56:29Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier45960
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3853
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá dětskou nohou a faktory, jež ovlivňují rodiče při výběru vhodné, zdravotně nezávadné obuvi. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části je popsán vývoj dolní končetiny, fyziologie chůze a možné deformity nohy vzniklé následkem nevhodného obouvání, dále pak vyšetřovací metody a možnosti edukace rodičů sestrou při výběru zdravotně nezávadné dětské obuvi. V praktické části byl stanoven cíl výzkumu, formulovány hypotézy, popsán vzorek respondentů a metoda výzkumu. Cílem empirického výzkumu bylo zjistit informovanost rodičů o správném výběru dětské obuvi, faktory ovlivňující koupi obuvi, jejich spokojenost s nabídkou zboží na trhu a také znalosti rodičů o důsledcích nevhodného obouvání dětí. Získaná data jsou zpracována ve formě grafů. V závěru práce je shrnutí výsledků průzkumu a doporučení pro praxi.cs
dc.format73 s. (98 490 znaků), 13 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdětská nohacs
dc.subjectdětská obuvcs
dc.subjectsestracs
dc.subjectchůzecs
dc.subjectdeformitacs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectedukace rodičůcs
dc.titleInformovanost rodičů o volbě vhodné obuvi pro dětics
dc.title.alternativeParents´ awareness of choosing suitable footwear for childrenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with child foot and factors, which have influence on parents when choosing suitable harmless to health child footwear. The thesis is divided into theoretical and research parts. Development of lower limbs, physiology of walking, and possible deformities of feet caused by unsuitable footwear are described in the theoretical part of the thesis. In addition, the theoretical part describes the research methods and possibilities of parents' education through consultation with nurse when choosing harmless to health child footwear. Target of the research is defined, hypotheses are formulated, respondents and research method are described in the practical part of the thesis. The target of empirical research was to inquire knowledge of parents regarding the right choice of child footwear, factors influencing the purchase of child footwear, satisfaction of parents with offer of child footwear on the market as well as knowledge of parents regarding the consequences of using unsuitable footwear for children. Acquired data were processed in the form of diagrams. Research results and practical recommendations have been summarized in the closing part of the thesis.en
dc.subject.translatedchildren's footen
dc.subject.translatedchildren's footwearen
dc.subject.translatednurseen
dc.subject.translatedwalkingen
dc.subject.translateddeformityen
dc.subject.translatedpreventionen
dc.subject.translatedparents' educationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informovanost rodicu o volbe vhodne obuvi pro deti.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Nejmanova.jpgPosudek vedoucího práce148,78 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Nejmanova.zipPosudek oponenta práce216,5 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Nejmanova.jpgPrůběh obhajoby práce121,95 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.