Title: Specifika ošetřovatelské péče o nemocné s demencí v domácím prostředí
Other Titles: Specifics for nursing dementia patients in home care
Authors: Havlíková, Lucie
Advisor: Königsmarková Jaromíra, Mgr.
Referee: Kroupová Lenka, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38557
Keywords: specifika;demence;ošetřovatelství;domácí péče
Keywords in different language: specifics;dementia;nursing care;home care
Abstract: Tato bakalářská práce mapuje jednotlivá specifika ošetřovatelské péče o nemocné s demencí v domácím prostředí. Zabývá se oblastmi, ve kterých mohou vznikat potencionální komplikace, které narušují léčbu. Praktická část bakalářské práce obsahuje kazuistiku o polymorbidním pacientovi s diagnózou demence. Výstupem do praxe je informativní článek pro širokou veřejnost o dané problematice do odborného časopisu.
Abstract in different language: The bachelor thesis maps the specifics of nursing care of people ill with dementia in home environment. It deals with areas where there are possibilites of potential obstacles which can disrupt the care. Bachelor thesis' practical part consists of casuistry about polymorbid patient with diagnosis of dementia. The practical output is an informative article for professional magazine regarding the problematics for the general public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Havlikova.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
HAVLIKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
HAVLIKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Havlikova Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce424,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.