Název: Ošetřovatelská péče o nemocného s úrazovým subarachnoidálním krvácením
Další názvy: Nursing care for patients with subarachnoid hemorrhage
Autoři: Plechatová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Moučková, Miroslava
Oponent: Berková, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3856
Klíčová slova: subarachnoidální krvácení - léčba - komplikace - nozokomiální nákazy - péče o potřeby - bazální stimulace
Klíčová slova v dalším jazyce: subarachnoid hemorrhage - therapy - complication - nosocomial infections - care needs - basal stimulation
Abstrakt: V teoretické části své bakalářské práce stručně popisuji anatomii a fyziologii mozku. Dále definuji pojem subarachnoidálního krvácení. Zabývám se klinickým obrazem, příčinou vzniku, komplikacemi a léčbou. Druhou polovinu teoretické části se věnuji ošetřovatelské péči, prevenci vzniku dekubitů, imobilizačního syndromu a nozokomiálních nákaz. Zmiňuji vliv bazální stimulace a rehabilitační péče. V praktické části se zabývám kazuistikou klienta s úrazovým subarachnoidálním krvácením a sestavením vhodného ošetřovatelského plánu. Součástí je edukační plán pro klienta i rodinu.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of my thesis, I briefly describe the anatomy and fysiology of the brain. I also define the notion of subarachnoid hemorrhage. I deal with clinical images, causes, complications, and treatment. I devote the second half of the theoretical part to nursing care, prevention of pressure sores, immobilization syndrome, and nosocomial infections. I also mention the influence of basal stimulation and rehabilitation care. In the practical part, I present a medical case; a patient with an accidental subarachnoid hemorrhage and the construction of an appropriate care plan. Part of the thesis is an educational plan for the client and his family.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-PDF.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Plechatova.jpgPosudek vedoucího práce114,42 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Plechatova.zipPosudek oponenta práce230,08 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Plechatova.jpgPrůběh obhajoby práce121,35 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3856

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.