Title: Pády v seniorském věku
Other Titles: Falls and the elderly
Authors: Průchová, Jana
Advisor: Fremrová, Vladimíra
Referee: Layerová, Helena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3859
Keywords: stáří;stárnutí;senior;pád;prevence;domov pro seniory
Keywords in different language: old age;aging;senior;house for seniors;fall;prevention
Abstract: V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala problematikou stárnutí, pády seniorů, prevencí pádů a kvalitou ošetřovatelské péče. Charakterizuji stáří, jeho etapy a projevy, vysvětluji pojem gerontologie a geriatrie. V praktické části práce sleduji vyhodnocení anonymního dotazníkového šetření, které mapovalo poskytování bezpečné zdravotní péče u seniorů v sociálních zařízeních a vedení ošetřovatelské dokumentace. Výsledky výzkumu jsou uvedeny formou grafů.
Abstract in different language: In the theoretical part of my thesis I followed up the aging issue, senior?s falls, prevention of them and nursing care quality. I characterize old age, its phases and expression, explain the concept of gerontology and geriatrics. In the practical part of my thesis I follow the result of anonymous questionnaire survey which mapped providing of safe medical care for seniors in social institutions and implementation of nursing documentation. The research result is presented in graph form.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana Pruchova, Pady v seniorskem veku.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Pruchova.jpgPosudek vedoucího práce116,02 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Pruchova.jpgPosudek oponenta práce107,09 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Pruchova.jpgPrůběh obhajoby práce112,2 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.