Title: Gestační diabetes mellitus
Other Titles: Gestational diabetes mellitus
Authors: Hrdličková, Lucie
Advisor: Rokyta Zdeněk, Doc. MUDr. CSc.
Referee: Sosnovcová Lenka, Mgr. DiS.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38590
Keywords: gestační diabetes mellitus;porodní asistentka;dieta;inzulinová léčba;metformin;pohyb;těhotenství
Keywords in different language: gestational diabetes mellitus;midwife;diabetological diet;insulin;metformin;movement;pregnancy
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku onemocnění gestační diabetes mellitus. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá nejen diagnostikou, léčbou a sledováním ženy s gestačním diabetem mellitem v těhotenství a při porodu, ale krátce i historií, epidemiologií, životosprávou ženy s gestačním diabetem mellitem a psychologickými aspekty. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum, při kterém je proveden rozhovor se dvěmi respondentkami. Hlavním cílem mé práce je zjistit, zda se liší průběh těhotenství u žen s onemocněním gestační diabetes mellitus, které pouze dodržují dietu oproti ženám, které se léčí inzulinem.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on problematics of gestational diabetes mellitus. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part pursues not just diagnostics, therapy and surveillance a woman with gestational diabetes mellitus in course of pregnancy and childbirth, but also shortly history, epidemiology, regimen and psychological aspect. The practical part focuses on qualitative research. It includes two interviews with women respondents, who had gestational diabetes mellitus. The main aim of my work is to discover if there is a difference between women, who only comply the diet against to women treated with insulin.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Lucie Hrdlickova hotovo !!!.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
HRDLICKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
HRDLICKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce433,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38590

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.