Název: Vývoj katetrizace močových cest
Další názvy: Development of urinary track catheterization
Autoři: Saranová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Krocová, Jitka
Oponent: Mihalyová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3861
Klíčová slova: močový katétr;indikace;indikace;urologie;katetrizace
Klíčová slova v dalším jazyce: urinary catheters;complications;indications;urology;catheterization
Abstrakt: Ve své práci jsem se zabývala vývojem katetrizace močových cest a močových katétrů. Porovnala jsem četnost a rozdílnost komplikací spojených s katetrizací v minulosti a současnosti. Také ve své práci popisuji přínos močových katetrů používaných v současnosti. Věnuji se zde taktéž historickému vývoji české urologie a urologie v Plzni. Popisuji a porovnávám materiály a druhy močových katétrů využívaných v dřívější době a v současnosti. Dále se věnuji postupům, zásadám a pomůckám používaných při katetrizaci močového měchýře. V práci je také obsaženo mnoho fotodokumentace, kde jsou vyobrazeny jak katétry současné a minulé, tak vylučovací ústrojí nebo postup při cévkování.
Abstrakt v dalším jazyce: In my work i describe the development of urinary catheterization and urinary catheters. I compared the diversity of complications associated with catheterization in the past and present. My work also talks about the contribution of urinary catheters used in the present, the historical development of czech urology and urology in Pilsen. Furthermore it describes , compares materials and types of catheters used in the past and those used in the present. My work goes on to describe procedure, principles and tools used in the catheterization of the bladder. My work contains many photographs of catheters used in the past and those we use now, urinary system and catheterization procedure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-komplet.pdfPlný text práce4,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Saranova.jpgPosudek vedoucího práce146,8 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Saranova.zipPosudek oponenta práce203,05 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Saranova.jpgPrůběh obhajoby práce118,55 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3861

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.