Title: Vliv prostředí a komunikace na pacienty s Alzheimerovou chorobou
Other Titles: Effect of environment and communication on patients with Alzheimer's disease
Authors: Steklá, Věra
Advisor: Roubalová, Vlasta
Referee: Holubová, Adéla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3864
Keywords: Alzheimerova choroba;demence;komunikace;prostředí;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: Alzheimer's disease;dementia;communication;environment;Nursing Care
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vlivem prostředí a komunikace na pacienty s Alzheimerovou chorobou. V teoretické části je popisována Alzheimerova choroba, její klinický obraz, diagnostika, léčba a ošetřovatelské přístupy. V praktické části je použit kvalitativní výzkum formou kazuistiky.
Abstract in different language: This bachelor's thesis examines the influence of ambient and communication on patients with Alzheimer's disease. The theoretical part describes Alzheimer's disease, its clinical presentation, diagnosis, treatment and nursing approaches. In the practical part is used qualitative research through case studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv prostredi a komunikace na pacienty s Alzheimerovou chorobou.pdfPlný text práce683,2 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Stekla.jpgPosudek vedoucího práce146,17 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Stekla.zipPosudek oponenta práce375,24 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Stekla.jpgPrůběh obhajoby práce112,34 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3864

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.