Název: Vliv prostředí a komunikace na pacienty s Alzheimerovou chorobou
Další názvy: Effect of environment and communication on patients with Alzheimer's disease
Autoři: Steklá, Věra
Vedoucí práce/školitel: Roubalová, Vlasta
Oponent: Holubová, Adéla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3864
Klíčová slova: Alzheimerova choroba;demence;komunikace;prostředí;ošetřovatelská péče
Klíčová slova v dalším jazyce: Alzheimer's disease;dementia;communication;environment;Nursing Care
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vlivem prostředí a komunikace na pacienty s Alzheimerovou chorobou. V teoretické části je popisována Alzheimerova choroba, její klinický obraz, diagnostika, léčba a ošetřovatelské přístupy. V praktické části je použit kvalitativní výzkum formou kazuistiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis examines the influence of ambient and communication on patients with Alzheimer's disease. The theoretical part describes Alzheimer's disease, its clinical presentation, diagnosis, treatment and nursing approaches. In the practical part is used qualitative research through case studies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv prostredi a komunikace na pacienty s Alzheimerovou chorobou.pdfPlný text práce683,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Stekla.jpgPosudek vedoucího práce146,17 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Stekla.zipPosudek oponenta práce375,24 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Stekla.jpgPrůběh obhajoby práce112,34 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3864

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.