Title: Možnosti fyzioterapie u dospělých s diagnózou pes planus
Other Titles: Physiotherapy for adults with a pes planus diagnosis
Authors: Adolf, Elizaveta
Advisor: Stašková Šárka, Mgr.
Referee: Pitr Karel, MUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38641
Keywords: plochonoží;dospělí;bolest;autoterapie
Keywords in different language: flat feet;adults;pain;self-treatment
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi fyzioterapie u dospělých pacientů se získaným plochonožím. V teoretické části jsou popsány různé fyzioterapeutické metody, které se využívají k léčbě získaného plochonoží, a také jsou zmíněny možnosti pasivní korekce. Praktickou část tvoří vybraná sestava měkkých technik a cvičení, která může být aplikována v rámci autoterapie. Dále byl vytvořen kvalitativní soubor 3 dospělých pacientů (průměrný věk 27 let) s diagnózou pes planus, kteří udávali na VAS bolesti nohou různého stupně. Tito pacienti byli vyšetřeni na přístroji PodoCam ze začátku bez korekce a následně s pasivní korekcí kineziotapem metodou Low-Dye. Po následné instruktáži pacienti prováděli doporučenou autoterapii během 3 měsíců. Potom následovalo opakované vyšetření na přístroji PodoCam a vyhodnocení bolesti na VAS. Cílem práce bylo zjistit, zda samostatné cvičení, autoterapie a korekce tapem metodou Low-Dye může ulevit od bolesti a zlepšit postavení nohou a rozložení váhy na chodidlech u dospělých pacientů se získaným plochonožím. Ve výsledcích se ukázalo, že se nejpatrněji podařilo ovlivnit bolest. Subjektivní potíže všech pacientů se po třech měsících zmírnily v průměru o 2,3 stupně (na VAS). Z toho vyplývá, že po poměrně krátké době lze pomocí autoterapie ovlivnit bolest u dospělých pacientů s plochonožím a navržený program samostatné terapie může být zařazen do každodenní péče o nohy u dalších dospělých klientů se shodnou diagnózou.
Abstract in different language: The main concern of this bachelor thesis is to sum up different physiotherapeutic treatment methods for adult patients with flat feet. Conservative methods based on evidence-based medicine in flat foot's treatment and some variations of passive correction of flat feet are described in the theoretical part. The practical part includes a list of the chosen manual techniques and exercises, that was given to a small group of 3 adults (average age of 27 years) with acquired pes planus deformity, who were suffering from feet ache on a different level on the visual analogue scale (VAS). Each of the volunteers was measured on a PodoCam without any correction at first and afterwards with a Low-Dye kinesiotaping correction. The patients had to make autotherapy with given instructions, as listed in the theoretical part, over a time frame of 3 months. After this once again they were measured with the PodoCam to evaluate the differences from the first measurement and were asked once again to choose the level of their feet ache on VAS. The goal was to find out if self-treatment, exercises and the Low-Dye kinesiotape correction can ease the pain of patients' foot and improve a placement of the adults' flat feet and spread the load on them. As the results showed, the main thing which could be influenced was the patients' feet ache. After 3 months all 3 patients were admitting their pain has been eased, with the average difference of 2,3 on the VAS. It follows that it is possible to influence the pain of adults, that is caused by acquired flat feet, after a relatively short period of time. Furthermore, the proposed list of the chosen manual techniques and exercises for self-treatment can be used by adult clients with the same diagnosis as every day care to prevent or ease the feet ache.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELIZAVETA ADOLF Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
Adolf - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Adolf - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce291,78 kBAdobe PDFView/Open
Adolf.pdfPrůběh obhajoby práce450,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.