Title: Změny v měkké tkáni v lumbosakrální oblasti při bolesti hlavy
Other Titles: The change of a soft tissue in the lumbosakral region and headache
Authors: Kovář, Roman
Advisor: Rybová Štěpánka, Mgr.
Referee: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38654
Keywords: reflexní změna;měkká tkáň;lumbosakrální oblast;bolest hlavy
Keywords in different language: reflection change;soft tissue;lumbosacral region;headache
Abstract: Práce popisuje souvislost změn měkké tkáně v lumbosakrální oblasti u pacientů trpících periodickou bolestí hlavy převážně cervikogenního charakteru. Práce nejprve obsahuje teoretickou část, která definuje základní pojmy, popisuje základy anatomie, základy fyziologie změn měkké tkáně a charakterizuje bolest hlavy a její klasifikaci. Praktická část je založena na provedeném vyšetření a měření. Na jeho základě byl posouzen vztah změn měkkých tkání v lumbosakrální oblasti u pacientů trpících periodickou bolestí hlavy převážně cervikogenního charakteru a výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou.
Abstract in different language: Bachelor thesis describes the changes of a soft tissue in the lumbosacral region with people suffering from periodic headache. The theoretical part includes basic definitions, basis of anatomy and physiology, describes and classify headache. The practical part is based on the research we have made. The results were evalueted and compared with control group of healthy people.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kovar.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Kovar - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Kovar - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce405,85 kBAdobe PDFView/Open
Kovar.pdfPrůběh obhajoby práce89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.