Title: Kvalita života pacientů s myastenia gravis
Other Titles: Quality of life of patients with myasthenia gravis
Authors: Šajgalová, Martina
Advisor: Šellingová, Martina
Referee: Moučková, Miroslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3866
Keywords: myastenia gravis;kvalita života;pacient;psychika;nemoc
Keywords in different language: myasthenia gravis;quality of life;patient;psyche;disease
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou kvality života pacientů s onemocněním myastenia gravis. Teoretická část je věnována charakteristice nemoci, její etiologii, projevům, léčbě, ošetřovatelské péči a psychologii chronicky nemocných. Praktická část analyzuje kvalitu života pacientů s myastenií gravis pomocí kvalitativního výzkumu.
Abstract in different language: This thesis deals with the quality of life of patiens with myasthenia gravis disease. The theoretical part is devoted to characteristics of the dinase, its etiology, symptoms, treatment, nursing care and the psychology of the chronically ill. The practical part analyzes the quality of life of patiens with myasthenia gravis using qualitative research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Martina Sajgalova.pdfPlný text práce573,26 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Sajgalova.jpgPosudek vedoucího práce128,08 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Sajgalova.jpgPosudek oponenta práce104,45 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Sajgalova.jpgPrůběh obhajoby práce81,11 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.