Název: Kvalita života pacientů s myastenia gravis
Další názvy: Quality of life of patients with myasthenia gravis
Autoři: Šajgalová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Šellingová, Martina
Oponent: Moučková, Miroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3866
Klíčová slova: myastenia gravis;kvalita života;pacient;psychika;nemoc
Klíčová slova v dalším jazyce: myasthenia gravis;quality of life;patient;psyche;disease
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou kvality života pacientů s onemocněním myastenia gravis. Teoretická část je věnována charakteristice nemoci, její etiologii, projevům, léčbě, ošetřovatelské péči a psychologii chronicky nemocných. Praktická část analyzuje kvalitu života pacientů s myastenií gravis pomocí kvalitativního výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the quality of life of patiens with myasthenia gravis disease. The theoretical part is devoted to characteristics of the dinase, its etiology, symptoms, treatment, nursing care and the psychology of the chronically ill. The practical part analyzes the quality of life of patiens with myasthenia gravis using qualitative research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Martina Sajgalova.pdfPlný text práce573,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Sajgalova.jpgPosudek vedoucího práce128,08 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Sajgalova.jpgPosudek oponenta práce104,45 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Sajgalova.jpgPrůběh obhajoby práce81,11 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3866

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.