Title: Ortotické vybavení pacienta po cévní mozkové příhodě.
Other Titles: Orthotic equipment for patients with stroke diagnosis.
Authors: Šteinfeldová, Lucie
Advisor: Poková Petra, Mgr.
Referee: Černý Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38664
Keywords: cévní mozková příhoda;ortotika;rehabilitace;ortotické vybavení
Keywords in different language: stroke;rehabilitation;otrhotic care;orthotic equipment
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje obecné informace o cévní mozkové příhodě, představuje samotnou ortotiku jako obor a mapuje možnosti ortotického vybavení u pacienta po mozkovém infarktu. Praktická část se skládá z kazuistického šetření, kde je pacient podrobně vyšetřen. Cílem práce je zmapovat možnosti ortotického vybavení a aplikovat je u konkrétního pacienta. Pomocí testů je u pacienta zkoumán vliv ortézy na aktivity denní činnosti, na rozsah pohybu a na chůzi. Z výsledků práce vyplývá, že díky aplikaci ortézy dosahuje pacient lepších výsledků při testování denních aktivit, chůze a zlepšuje se rozsah pohybu daného segmentu.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is divided in theoretical and practical part. The theoretical part consists of general information about stroke and orthotics, it also presents possibilities of orthotic equipment for a patient after stroke. The practical part is based on a case study consisting of a detailed examination of the patient. The aim of this thesis is to map the possibilities of orthotic equipment and apply it on a patient. The patient is examined for the effect of orthosis on daily activities, on the range of motion and walking. Results of the study show that due to orthotic equipment the patient achieves better results when testing daily activities, walking and range of motion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lucie Steinfeldova.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Steinfeldova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce354,47 kBAdobe PDFView/Open
Steinfeldova - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Steinfeldova.pdfPrůběh obhajoby práce451,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.