Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRyba Lukáš, Mgr.
dc.contributor.authorVelík, Stanislav
dc.contributor.refereeHereitová Iva, Mgr.
dc.date.accepted2019-6-13
dc.date.accessioned2020-08-24T11:39:20Z-
dc.date.available2018-6-13
dc.date.available2020-08-24T11:39:20Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-27
dc.identifier80221
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38668
dc.description.abstractPráce měří a srovnává odchylky tibie za použití přístrojové metody využívající gyroskop. Měření probíhalo ve dvou termínech formou 5 cviků: Přenesení váhy vpřed, výpad vpřed, squat, lunge test a Y balance test. K ovlivnění stability sportovců jsme vybrali metodu senzomotorické stimulace, která je v rehabilitaci hojně používaná. Účinky SMS lze relativně snadno zakomponovat, jak do tréninkových jednotek sportovců, tak do jejich běžných aktivit během dne. Pro měření v naší práci jsme zvolili Trigno Wireless EMG systém od firmy Delsys. Sledovali jsme pohyby tibie pomocí senzorů Trigno IM a zjistili jsme, že u většiny fotbalistů, kteří prošli SMS tréninkem, došlo ke snížení stranové i rotační odchylky tibie.cs
dc.format48 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsenzomotorická stimulacecs
dc.subjectgyroskopické senzorycs
dc.subjectsportovní úrazycs
dc.subjectstabilitacs
dc.titleSledování účinků senzomotorické stimulace za využití gyroskopických senzorů.cs
dc.title.alternativeMonitoring the effects of sensorimotor stimulation using gyroscopic sensors.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis measures and compares tibia deviations using the instrumentál method of a gyroscope. The measurement was performed twice in the form of 5 exercises: forward weight transfer, forward lunge, squat, lunge test, and Y balance test. The method of sensomotor stimulation (SMS), widely used in rehabilitation, was chosen to influence the stability of athletes. Effects of SMS can be easily incorporated into both athletes training units as well as into their normal everyday activities. For the purpose of this thesis was chosen the Trigno Wireless EMG system by Delsys. While tracking the tibia movements by Trigno IM sensors it was discovered that majority of the footballers who received SMS training both tibia and lateral deviations were reduced.en
dc.subject.translatedsensomotor stimulationen
dc.subject.translatedgyroscopic sensorsen
dc.subject.translatedsports injuriesen
dc.subject.translatedstabilityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Velik BP.pdfPlný text práce6,87 MBAdobe PDFView/Open
Velik - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce279,7 kBAdobe PDFView/Open
Velik - posudek vedouciho BP.pdfPosudek vedoucího práce175,95 kBAdobe PDFView/Open
Velik.pdfPrůběh obhajoby práce488,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.