Název: Edukace klientů s dlouhodobou domácí parenterální výživou
Další názvy: The education of clients on the long lasting home parenteral nutrition
Autoři: Šenbauerová, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Rušavý, Zdeněk
Oponent: Kott, Otto
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3867
Klíčová slova: vzdělávání;parenterální výživa;katétrová sepse;Hickmanův katétr;Port-a-cath
Klíčová slova v dalším jazyce: education;parenteral nutrition;catheter sepsis;catheter of Hickman;Port-a-cath
Abstrakt: V této bakalářské práci se zabývám edukací klientů s dlouhodobou domácí parenterální výživou. V teoretické části bakalářské práce popisuji problematiku parenterální výživy, její možnosti a jednotlivé typy žilních přístupů a centrálních katétrů. Zabývám se zde rovněž obecným pojmem edukace. V praktické části práce sleduji vlastní problematiku dlouhodobé domácí parenterální výživy a shrnuji zde získaná data klientů. Tyto údaje bude následně možno zohlednit při edukaci našich klientů.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachelor work I focus on the education of clients with long-term home parenteral nutrition.In the theoretical part of the thesis I describe the issue of parenteral nutrition, its possibilities and different types of venous accesses and central catheters. I also deal with the general term of education. In the practical part of the thesis I focus on problems with long-term home parenteral nutrition and I summarize the data obtained from our clients. These data would be then taken into account in the education of our clients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Edukace klientu s dlouhodobou domaci parenteralni vyzivou.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Senbauerova.jpgPosudek vedoucího práce120,64 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Senbauerova.jpgPosudek oponenta práce104,67 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Senbauerova.jpgPrůběh obhajoby práce109,91 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3867

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.