Title: Edukace klientů s dlouhodobou domácí parenterální výživou
Other Titles: The education of clients on the long lasting home parenteral nutrition
Authors: Šenbauerová, Miroslava
Advisor: Rušavý, Zdeněk
Referee: Kott, Otto
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3867
Keywords: vzdělávání;parenterální výživa;katétrová sepse;Hickmanův katétr;Port-a-cath
Keywords in different language: education;parenteral nutrition;catheter sepsis;catheter of Hickman;Port-a-cath
Abstract: V této bakalářské práci se zabývám edukací klientů s dlouhodobou domácí parenterální výživou. V teoretické části bakalářské práce popisuji problematiku parenterální výživy, její možnosti a jednotlivé typy žilních přístupů a centrálních katétrů. Zabývám se zde rovněž obecným pojmem edukace. V praktické části práce sleduji vlastní problematiku dlouhodobé domácí parenterální výživy a shrnuji zde získaná data klientů. Tyto údaje bude následně možno zohlednit při edukaci našich klientů.
Abstract in different language: In this bachelor work I focus on the education of clients with long-term home parenteral nutrition.In the theoretical part of the thesis I describe the issue of parenteral nutrition, its possibilities and different types of venous accesses and central catheters. I also deal with the general term of education. In the practical part of the thesis I focus on problems with long-term home parenteral nutrition and I summarize the data obtained from our clients. These data would be then taken into account in the education of our clients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edukace klientu s dlouhodobou domaci parenteralni vyzivou.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Senbauerova.jpgPosudek vedoucího práce120,64 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Senbauerova.jpgPosudek oponenta práce104,67 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Senbauerova.jpgPrůběh obhajoby práce109,91 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.