Název: Vliv rodiny na prožívání nemoci a rekonvalescenci u seniorů v domácí péči
Další názvy: Family impact on the emotional experience and recovery of the elderly in home care
Autoři: Šibová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Hajšmanová, Bohumila
Oponent: Mihalyová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3868
Klíčová slova: stárnutí;rodina;domácí péče;rekonvalescence;prožívání nemoci
Klíčová slova v dalším jazyce: aging;family;home care;recovery;illness experience
Abstrakt: V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala problematikou stárnutí, rodinou, domácí péčí, rekonvalescencí a prožíváním nemoci. V praktické části práce zkoumám vliv rodiny na prožívání nemoci u seniorů v domácí péči, pochopení seniorů jejich rodinnými příslušníky, dostupnost a srozumitelnost informací o problematice stárnutí. Osloveno bylo 104 respondentů, rozdělených do tří skupin po třiceti čtyřech respondentech. V první skupině byli nemocní senioři, ve druhé jejich rodinní příslušníci a ve třetí sestry z domácí péče.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of the thesis I dealt with the issue of aging, family, home care, convalescence, and the experience of an illness. In the practical part of the thesis I investigated the family impact on the emotional experience of illness in the elderly in home care, understanding of the elderly by their family members, accessibility and clarity of information on aging issues. I contacted 104 respondents, divided them into three groups each with thirty-four respondents. The first group had illelderly patients, the second group was made up of their family members, and the third group consisted of home care nurses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Sibova.jpgPosudek vedoucího práce134,13 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Sibova.zipPosudek oponenta práce199,83 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Sibova.jpgPrůběh obhajoby práce110,47 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3868

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.