Title: Vývoj soudnictví v Československu v letech 1918 - 1989
Other Titles: The progression of the judiciary in Czechoslovakia between 1918 and 1989
Authors: Kadaňová, Aneta
Advisor: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38688
Keywords: soudnictví;československé soudnictví;vývoj soudnictví;historie soudnictví;soudy;soudci;československé soudnictví v letech 1918 - 1939;československé soudnictví v letech 1939 - 1945;československé soudnictví v letech 1945 - 1968;československé soudnictví v letech 1968 - 1989;dějiny soudnictví
Keywords in different language: judiciary;czechoslovak judiciary;development of the judiciary;history of the judiciary;courts;judges;czechoslovak judiciary in 1918 - 1939;czechoslovak judiciary in 1939 - 1945;czechoslovak judiciary in 1945 - 1968;czechoslovak judiciary in 1968 - 1989;the history of the judiciary
Abstract: Diplomová práce pojednává o vývoji československého soudnictví mezi léty 1918 az 1989. Vzhledem k šíři tématu je diplomová práce zaměřena na nejdůležitější historické události, které ovlivnily tehdejší dobové soudnictví.Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol s podkapitolami. Jednotlivé kapitoly reflektují postupný vývoj soudnictví v 20.století.
Abstract in different language: The thesis deals with the development of the Czechoslovak judiciary between 1918 and 1989. Given the breadth of the thesis, the thesis focuses on the most important historical events that influenced the period judiciary. The individual chapters reflect the gradual development of the judiciary in the 20th century.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Aneta Kadanova - Vyvoj soudnictvi v Ceskoslovensku v letech 1918 - 1989(3).pdfPlný text práce545,86 kBAdobe PDFView/Open
DP - Kadanova.pdfPosudek vedoucího práce552,88 kBAdobe PDFView/Open
OP - Kadanova.pdfPosudek oponenta práce580,54 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Kadanova.pdfPrůběh obhajoby práce291,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.