Název: Preventivní prohlídky ve věku 30-50 let a jejich akceptace veřejností
Další názvy: Public acceptance of preventive medical examinations scheduled for people 30-50 years old
Autoři: Tvrdíková, Liběna
Vedoucí práce/školitel: Marunová, Petra
Oponent: Jandíková, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3869
Klíčová slova: zdraví;prevence;preventivní prohlídky;role sestry;veřejné zdravotní pojištění;podpora prevence
Klíčová slova v dalším jazyce: health;prevention;preventive examinations;role of nurses;public health instance;support prevention
Abstrakt: V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala primární, sekundární a terciární prevencí, dále preventivními prohlídkami dospělých ve věku 30-50 let a nabídkou preventivních příspěvkových programů a výhod na podporu prevence. Důležitou součástí teoretické části je kapitola věnovaná roli všeobecné sestry a porodní asistentky v ordinaci lékaře. V praktické části práce jsem se zaměřila na všeobecné znalosti a míru informovanosti o preventivních prohlídkách, jejich akceptaci veřejností a povědomí veřejnosti o možnostech využití programů na podporu prevence různých zdravotních pojišťoven
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of my thesis I have focused on the problem of primary, secondary and tertiary disease prevention. Also, I have been interested in preventive examinations of adults aged 30-50 years and how to offer them preventative programs. An important part of the thesis is the chapter devoted to the role of nurses and midwives in the doctor´s office. In the practical part, I have focused on general knowledge and level of awareness of preventive examinations, their public acceptance and public awareness regarding the use of programs provided by various health care insurance companies
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tvrdikova Libena - Bc prace.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Tvrdikova.jpgPosudek vedoucího práce161,43 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Tvrdikova.zipPosudek oponenta práce200,11 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Tvrdikova.jpgPrůběh obhajoby práce108,11 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3869

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.