Název: Představa seniorů o důstojném stáří
Další názvy: Seniors' Vision of Dignified Old-age
Autoři: Vavříková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Neklová, Lenka
Oponent: Layerová, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3870
Klíčová slova: důstojnost;stárnutí;stáří;senior;etika;kvalita života
Klíčová slova v dalším jazyce: dignity;aging;old-age;senior;ethics;quality of life
Abstrakt: Práce je zaměřena na problematiku důstojného stáří a to především z pohledu seniorů. V zájmu této práce bylo zjistit, jak tuto problematiku senioři vnímají a jak si představují vlastní důstojné stáří. Jejím obsahem je část teoretická a část praktická. V teoretické části jsou jednotlivé kapitoly věnovány vysvětlení pojmů senior, stáří a stárnutí. Je zde také zdůrazněna důstojnost, jak z pohledu všeobecného, tak z pohledu péče o seniory. Není opomenuta ani etika v ošetřovatelství, která s důstojností úzce souvisí a krátce je zmíněna taktéž kvalita života seniorů. V praktické části jsou obsažena data získaná kvalitativním šetřením, je zde popsán vlastní výzkum a jeho výsledky.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is aimed at issues concerning the dignified old-aging, especially from the senior's point of view. The target of the work is to find out how the seniors feel their situation and what are their visions of dignified old-aging. The work includes both theoretical and practical parts. There are chapters describing expressions like senior, old-age and aging in the theoretical part. The dignity has been emphasized both from general standpoint and the view of taking care of old persons. Nevertheless, the care-giving ethics has not been left out of consideration because it is closely connected with the dignity. I have shortly mentioned also the quality of life of old persons. In the practical part, the data obtained by qualitative investigation are included. Own research and its results have been described there.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Vavrikova.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Vavrikova.jpgPosudek vedoucího práce143,74 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Vavrikova.jpgPosudek oponenta práce99,59 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Vavrikova.jpgPrůběh obhajoby práce84,62 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3870

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.