Title: Práva národnostních menšin v první ČSR a jejich realizace
Other Titles: Rights of national minorities in the first Czechoslovak Republic and their implementation
Authors: Chrástecký, Tomáš
Advisor: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38701
Keywords: první československá republika;národnostní menšiny;práva;ústavní listina 1920;jazykový zákon 1920;saint-germainské smlouvy
Keywords in different language: the first czechoslovak republic;national minorities;right;the constitution of 1920;language law;saint-germain treaty
Abstract: Diplomová práce se zabývá národnostními právy v období první Československé republiky (1918-1920). Podrobně jsou analyzovány jednotlivé vnitrostátní prameny, které upravují práva národnostních menšin. Práce je dále zaměřena na postavení jednotlivých národnostních menšin.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with national rights in the period of the first Czechoslovak Republic (1918-1920). Individual national sources that regulate the rights of national minorities are analyzed. The thesis also focuses on the position of individual national minorities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova Prace- Chrastecky .pdfPlný text práce907,84 kBAdobe PDFView/Open
DP - Chrastecky.pdfPosudek vedoucího práce789,58 kBAdobe PDFView/Open
OP - Chrastecky.pdfPosudek oponenta práce736,57 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Chrastecky.pdfPrůběh obhajoby práce592,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38701

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.