Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda Jaroslav, Ing.
dc.contributor.authorMacháček, Jaroslav
dc.contributor.refereeJanuška Martin, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-5
dc.date.accessioned2020-08-24T11:39:33Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-08-24T11:39:33Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier78014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38707
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na procesy, jejich analýzu a následnou optimalizaci pomocí nástrojů softwarové podpory. Diplomová práce byla zpracovávána ve společnosti ABC pack, s.r.o. a byla zaměřena na výrobní část podniku, kde byly analyzovány vybrané procesy výroby a jeden proces předvýrobní, který však s výrobou úzce souvisí. Cílem diplomové práce je analyzovat společnost a její aktuální vybrané podnikové procesy, navrhnout na analyzované procesy softwarovou podporu a tu následně zhodnotit. Tohoto cíle bylo dosaženo plněním dílčích cílů v jednotlivých kapitolách diplomové práce, které obsahují teoretický základ nutný pro zpracování tématu a s ním související praktické zpracování, které vede k naplnění cílů diplomové práce.cs
dc.format115 s. (139 891 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=78014-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprocescs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectmodelování podnikových procesůcs
dc.subjectsoftwarová podporacs
dc.subjectariscs
dc.titleProcesní mapa, detailní procesy a softwarová podpora procesů ve výrobní organizacics
dc.title.alternativeProcess map,detailed processes and software support of business processes in the production organizationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented work is focused on processes, their analysis and subsequent optimization using software support tools. The diploma thesis was processed in ABC pack, s.r.o. company and was focused on the production part of the company, where selected production processes and one pre-production process closely related to production were analyzed. The aim of the thesis is to analyze the company and its current selected business processes, to propose software support for the analyzed processes and then evaluate it. This goal was achieved by fulfilling the partial objectives in the individual chapters of the thesis, which contain the theoretical basis necessary for the elaboration of the topic and related practical processing leading to the fulfillment of the objectives of the thesis.en
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedprocess managementen
dc.subject.translatedmodelling of the business processesen
dc.subject.translatedsoftware support of processesen
dc.subject.translatedarisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Machacek_Jaroslav.pdfPlný text práce5,61 MBAdobe PDFView/Open
DP_ Machacek_VP.pdfPosudek vedoucího práce245,01 kBAdobe PDFView/Open
DP_Machacek_OP.pdfPosudek oponenta práce233,89 kBAdobe PDFView/Open
Machacek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce38,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.