Název: Pohlavní choroby - nová hrozba
Další názvy: Veneral diseases - new threat
Autoři: Veselá, Petra
Vedoucí práce/školitel: Resl, Vladimír
Oponent: Kott, Otto
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3871
Klíčová slova: syfilis;kapavka;ochrana;kondom;prostituce
Klíčová slova v dalším jazyce: syphilis;gonorrhea;protection;condom;prostitution
Abstrakt: Práce se zabývá výzkumným šetřením v populaci od 16 do 35 let. Předmětem šetření je metodou kvantitativního výzkumu zjistit informovanost mladé populace v oblasti pohlavních nemocí, jejich přenosu a zejména ochrany proti nim. Teoretická část se zabývá historií dermatovenerologie ve světě i u nás. Následuje popis pěti klasických pohlavních nemocí, pohled sestry na venerologického pacienta a ochrana před přenosem STI. V praktické části jsou shrnuty a vyhodnoceny výsledky výzkumného šetření. Závěrem uvádím doporučení ke zvýšení a zlepšení informovanosti nastupující generace.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper focuses research covering population between 16 and 35 years of age. The objective of the research was to find out how much young population is aware of venereal diseases, their transmission and protection against such diseases. The theoretical part of the paper addresses history of dermatovenerology both worldwide and in the Czech Republic. The following section provides a list of five common venereal diseases, a nurse's point of view as well as information on protection against STI (Sexually Transmitted Infections). The practical part provides a summary and evaluation of the research results. In the conclusion, increase and improvement of the young generation's awareness in this area is recommended.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC_Vesela_Petra.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Vesela.jpgPosudek vedoucího práce120,2 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Vesela.jpgPosudek oponenta práce99,25 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Vesela.jpgPrůběh obhajoby práce105,35 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3871

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.