Title: Procesní mapa výrobního podniku
Other Titles: Process map of production plant
Authors: Lajdová, Jana
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38710
Keywords: podnikové procesy;procesní mapa;procesní organizace
Keywords in different language: business processes;process map;process organization
Abstract: Tématem práce je Procesní mapa výrobního podniku Safran Cabin CZ s. r. o.. Cílem práce pro literární rešerši je definování procesní organizace, vymezení podnikového procesu všeobecně a jeho základní klasifikace. Výstupem práce je charakteristika podniku, popsání procesní mapy podniku a několika podnikových procesů. Dále návrh zjednodušení procesu či případného snížení nákladů.
Abstract in different language: The topic of the thesis is Process map of production plant Safran Cabin CZ s.r.o. The target of theoretical part is definition of process organization, determination of business processes in general and theirs main classification. The output of thesis is characteristic of the plant, description of process map of the plant, description of a few procesess and propose of reduction of the process or potenential costs reduction of the process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka Procesni mapa vyrobniho podniku se zadanim.pdfPlný text práce34 BAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_ Lajdova_VP.pdfPosudek vedoucího práce242,75 kBAdobe PDFView/Open
DP_Lajdova_OP.pdfPosudek oponenta práce229,88 kBAdobe PDFView/Open
Lajdova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce41,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.