Název: Vývoj omezovacích prostředků v psychiatrii
Další názvy: Coercive measures in psychiatry
Autoři: Vizingrová, Renata
Vedoucí práce/školitel: Letáková, Drahuše
Oponent: Průša, Igor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3873
Klíčová slova: psychiatrie-agresivní pacient-akutní stav-restriktivní postupy
Klíčová slova v dalším jazyce: psychiatri-aggresive patient-acute condition-restrains technigues
Abstrakt: Ve své práci se zabývám problematikou omezovacích prostředků v psychiatrii.Zaměřuji se na vývoj a srovnání jednotlivých historických období, jak v naší republice, tak i v zemích EU.Práce je dále zaměřena na aplikaci restriktivních postupů a jejich význam v péči o duševně nemocné.
Abstrakt v dalším jazyce: In the prezent study I will focus on the problems related to the use of restrain technigues in Psychiatry.I will look at the development of restrain, comparing each historical agens in our republic as well as in others Europen Union countries.I will also discuss the aplication of these technigues and their importace on the care of psychiatric patiens.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Vizingrova.jpgPosudek vedoucího práce97,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Vizingrova.jpgPosudek oponenta práce113,53 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Vizingrova.jpgPrůběh obhajoby práce104,44 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3873

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.