Název: Agresivní chování v ošetřovatelské praxi a způsoby jeho zvládání v ústavech sociální péče
Další názvy: Aggressive behavior in nursing practice and ways of coping in social care
Autoři: Vondráčková, Štěpánka
Vedoucí práce/školitel: Roubalová, Vlasta
Oponent: Holubová, Adéla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3874
Klíčová slova: agresivita;mentální postižení;problémové chování;lidské potřeby;komunikace;restrikce;vzdělávací programy
Klíčová slova v dalším jazyce: aggressive;mental disability;problem behaviour;human needs;communication;restriction;educational programs
Abstrakt: V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala agresivitou u lidí s mentálním postižením. Část práce je věnována i způsobům jak toto problémové chování zvládat. Poslední kapitola se věnuje vzdělávacím programům. V praktické části jsem chtěla pomocí výzkumného šetření zjistit, zda je nelékařský zdravotnický personál připraven na jednání s agresivním klientem po absolvování školení v preventivních a restriktivních technikách.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of the thesis I dealt with aggression in people with mental disabilites. Part is devoted to this problem as how to manage behavior. Last chapter is devoted to educational programs. In the practical part, I wanted to use the research to determine whether non-medical health professionals prepared for dealing with aggressive client after completing training in preventive and restrictive techniquess.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vondrackova.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Vondrackova.jpgPosudek vedoucího práce143,2 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Vondrackova.zipPosudek oponenta práce329,62 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Vondrackova.jpgPrůběh obhajoby práce106,69 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3874

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.