Title: Ošetřovatelská péče o pacienta s komorovou drenáží
Other Titles: Nursing care of patient with ventricular drainage
Authors: Voráčková, Eva
Advisor: Berková, Věra
Referee: Moučková, Miroslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3875
Keywords: mozek;hydrocefalus;subarachnoidální krvácení;zevní komorová drenáž;ošetřovatelská drenáž
Keywords in different language: brain;hydrocephalus;subarachnoid hemorrage;external ventricular drainage;nurising care
Abstract: V teoretické části bakalářské práce jsem popisovala anatomii mozku, zabývala jsem se historií, klasifikací, příznaky a léčbou hydrocefalu. Teoretická část práce se zaměřuje na subarachnoidální krvácení, zevní komorovou drenáž, její indikace a kontraindikace a specifické zásady ošetřování této drenáže. V praktické části práce jsem zpracovala ošetřovatelský proces u pacienta se subarachnoidálním krvácením a zavedenou zevní komorovou drenáží.
Abstract in different language: In the theoretical part of the thesis, I described the anatomy of the brain, and I have dealt with the history, classification, symptoms and treatment of hydrocephalus. Theoretical part of the work focuses on subarachnoid hemorrhage, external ventricular drainage, its indications and specific principles of nursing care for this drainage. In the practical part I worked the nursing process of patient with subarachnoid hemorrhage with introduced external ventricular drainage
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Eva Vorackova.pdfPlný text práce359,25 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Vorackova.jpgPosudek vedoucího práce134,93 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Vorackova.jpgPosudek oponenta práce107,3 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Vorackova.jpgPrůběh obhajoby práce111,07 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.