Název: Ošetřovatelská péče o pacienta s komorovou drenáží
Další názvy: Nursing care of patient with ventricular drainage
Autoři: Voráčková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Berková, Věra
Oponent: Moučková, Miroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3875
Klíčová slova: mozek;hydrocefalus;subarachnoidální krvácení;zevní komorová drenáž;ošetřovatelská drenáž
Klíčová slova v dalším jazyce: brain;hydrocephalus;subarachnoid hemorrage;external ventricular drainage;nurising care
Abstrakt: V teoretické části bakalářské práce jsem popisovala anatomii mozku, zabývala jsem se historií, klasifikací, příznaky a léčbou hydrocefalu. Teoretická část práce se zaměřuje na subarachnoidální krvácení, zevní komorovou drenáž, její indikace a kontraindikace a specifické zásady ošetřování této drenáže. V praktické části práce jsem zpracovala ošetřovatelský proces u pacienta se subarachnoidálním krvácením a zavedenou zevní komorovou drenáží.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of the thesis, I described the anatomy of the brain, and I have dealt with the history, classification, symptoms and treatment of hydrocephalus. Theoretical part of the work focuses on subarachnoid hemorrhage, external ventricular drainage, its indications and specific principles of nursing care for this drainage. In the practical part I worked the nursing process of patient with subarachnoid hemorrhage with introduced external ventricular drainage
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Eva Vorackova.pdfPlný text práce359,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Vorackova.jpgPosudek vedoucího práce134,93 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Vorackova.jpgPosudek oponenta práce107,3 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Vorackova.jpgPrůběh obhajoby práce111,07 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3875

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.