Název: Ošetřovatelská péče o nemocného po amputaci dolní končetiny
Další názvy: Nursing care about a pacient after the lower limb amputation
Autoři: Kožíková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Jaroslava
Oponent: Matscheová, Linda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3877
Klíčová slova: amputace;dolní končetina;operace;rehabilitace;ošetřovatelství;bolest
Klíčová slova v dalším jazyce: amputation;lower limb;operation;rehabilitation;nursing;pain
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou amputace dolní končetiny. Práce se dělí na teoretickou část, kde se snažím vysvětlit typy amputací, předoperační a pooperační péči. Dále reakci na ztrátu končetiny a protetickými oborami. Naopak v praktické části popisuji za pomoci nasbíraných dat a informací ošetřovatelské problémy vzniklé u klientky. K řešení využívám model dle Marjory Gordon. V závěru shrnuji úspěšnost ošetřovatelské péče a zdůrazňuji důležitost chápání člověka jako celistvou osobu složenou z 5 součástí: biologické, společenské, kognitivní, emocionální a duchovní.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelory thesis is focused on the issue of the lower limb amputation. The thesis is divided into the theoretical part, where I am trying to explain the types of amputation, preoperative and postoperative care. Futhermore, the reaction on the loss of the limb and prosthetic industries. By contrast, in the practical part with the help of collected datas and information I am describing the nursing problems arising in a patient. For the solution I am using the model according to Marjory Kordon. In the conclusion I am summarizing the success of the nursing care and emphasizing the importance of understanding a human being as a compact person made up of five parts biological, social, cognitive, emotional and spiritual.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Veronika_KOZIKOVA_2012.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Kozikova.jpgPosudek vedoucího práce124,16 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Kozikova.zipPosudek oponenta práce178,08 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Kozikova.jpgPrůběh obhajoby práce85,29 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3877

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.