Title: Ošetřovatelská péče o nemocného po amputaci dolní končetiny
Other Titles: Nursing care about a pacient after the lower limb amputation
Authors: Kožíková, Veronika
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Matscheová, Linda
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3877
Keywords: amputace;dolní končetina;operace;rehabilitace;ošetřovatelství;bolest
Keywords in different language: amputation;lower limb;operation;rehabilitation;nursing;pain
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou amputace dolní končetiny. Práce se dělí na teoretickou část, kde se snažím vysvětlit typy amputací, předoperační a pooperační péči. Dále reakci na ztrátu končetiny a protetickými oborami. Naopak v praktické části popisuji za pomoci nasbíraných dat a informací ošetřovatelské problémy vzniklé u klientky. K řešení využívám model dle Marjory Gordon. V závěru shrnuji úspěšnost ošetřovatelské péče a zdůrazňuji důležitost chápání člověka jako celistvou osobu složenou z 5 součástí: biologické, společenské, kognitivní, emocionální a duchovní.
Abstract in different language: My bachelory thesis is focused on the issue of the lower limb amputation. The thesis is divided into the theoretical part, where I am trying to explain the types of amputation, preoperative and postoperative care. Futhermore, the reaction on the loss of the limb and prosthetic industries. By contrast, in the practical part with the help of collected datas and information I am describing the nursing problems arising in a patient. For the solution I am using the model according to Marjory Kordon. In the conclusion I am summarizing the success of the nursing care and emphasizing the importance of understanding a human being as a compact person made up of five parts biological, social, cognitive, emotional and spiritual.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Veronika_KOZIKOVA_2012.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Kozikova.jpgPosudek vedoucího práce124,16 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Kozikova.zipPosudek oponenta práce178,08 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Kozikova.jpgPrůběh obhajoby práce85,29 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.