Název: Management následné péče u pacientů s totální endoprotézou kloubu po propuštění z nemocnice
Další názvy: Management following care in Patients with Total Hip Joint Endoprothesis after release from hospital
Autoři: Ottová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Bejvančická, Petra
Oponent: Holubová, Adéla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3879
Klíčová slova: totální endoprotéza;artróza;rehabilitace;následná péče;režimová opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: total hip endoprotesis;arthrosis;rehabilitation;sequentially care;mode measures
Abstrakt: Ve své práci jsem se zaměřila na skupinu pacientů s totální endoprotézou kolenního či kyčelního kloubu, na následnou péči a na režimová opatření, která musí pacient s endoprotézou kloubu dodržovat. V praktiské části jsem zjišťovala, zda a kým jsou pacienti informováni o režimových opatřeních a následné péči po operaci. Dále jsem zjišťovala, zda poskytované informace týkající se režimových opatření jsou pro ně srozumitelné a dostatečné a zda tato opatření dodržují.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I crack down of group patiens with Total Hip Endoprothesis Joint (knee and hip),of sequentially care and of mode measures, with keep must patients with endoprotesis joint.In practical thesis I be occupied with exploration, with apply to sequentially care and mode measures, how mutch patients informs, whether these present informations are for patients comprehensibly and compliant and whether these mode measures keep.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ottova_1.4..pdfPlný text práce989,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Ottova.jpgPosudek vedoucího práce109,09 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Ottova.zipPosudek oponenta práce320,91 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Ottova.jpgPrůběh obhajoby práce105,94 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3879

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.