Název: Informovanost všeobecné sestry v kardiopulmonální resuscitaci
Další názvy: The awareness of nurses in a question of cardiopulmonary resuscitation
Autoři: Prokopová, Romana
Vedoucí práce/školitel: Moučková, Miroslava
Oponent: Mihalyová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3880
Klíčová slova: resuscitace;poresuscitační péče;všeobecná sestra
Klíčová slova v dalším jazyce: resuscitation;post-resuscitation care;general nurse
Abstrakt: Souhrn: Bakalářská práce se zabývá informovaností všeobecných sester o problematice kardiopulmonální resuscitace. V teoretické části jsou popsány postupy užívané během kardiopulmonální resuscitace, příčiny jejího provedení, následná léčba a poresuscitační ošetřovatelská péče. Empirická část práce má za úkol zjistit úroveň vědomostí všeobecných sester z Karlovarské krajské nemocnice a.s. o průběhu resuscitace a poresuscitační péči. Výsledky výzkumného šetření by měly zmapovat teoretickou a praktickou připravenost všeobecných sester v kardiopulmonální resuscitaci a tím upozornit na případné nedostatky týkající se této problematiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the awareness of nurses from a standard wards in a question of cardiopulmonary resuscitation. The intention of the theoretical part of thesis is the description of the procedures during cardiopulmonary resuscitation, its causes, treatment and nursing care after resuscitation. The research part of thesis aims at detection of the knowledge level of nurses from Carlsbad Regional Hospital (KKN a.s.) and at giving information about the activities of nurses during the resuscitation and during the aftercare. The results of the research should map the theoretical and practical readiness of nurses to do cardiopulmonary resuscitation and thus draw attention to some shortcomings of this issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Prokopova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Prokopova.jpgPosudek vedoucího práce119,79 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Prokopova.zipPosudek oponenta práce185,63 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Prokopova.jpgPrůběh obhajoby práce111,34 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3880

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.