Title: Analýza ekonomické situace vybraného nepodnikatelského subjektu se zaměřením na problematiku dotací
Other Titles: The economic analysis of selected non-profit organization and focus on problematics of grants
Authors: Svoboda, Daniel
Advisor: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Referee: Valentová Helena, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38806
Keywords: nezisková organizace;spolek;finanční analýza;dotace;akademici plzeň
Keywords in different language: non-profit organization;financial analysis;grant;association;academics pilsen
Abstract: Bakalářská práce byla vypracována na téma "Analýza ekonomické situace vybraného nepodnikatelského subjektu se zaměřením na problematiku dotací". Jako nezisková organizace byl k analýze použit spolek Akademici Plzeň. Ke zhodnocení ekonomické situace organizace byly použity vybrané ukazatele finanční analýzy. Na jejich podkladě byla navržena doporučení, která by mohla pomoci vylepšit stávající ekonomickou situaci sledované organizace. Problematika dotací byla zpracována se záměrem sestavit návrh konkrétního projektu a zpracovat podklady nutné pro žádost o dotaci z Evropské unie, která by byla pro sledovanou organizaci dosažitelná.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the issue of "The economic analysis of selected non-profit organization and focused on problematics of grants". As the subject of analysis was selected non-profit organization called Academics Pilsen. In order to evaluate the economic situation of the organization were used selected ratios of financial analysis. Results of conducted financial analysis were used as the basis for setting recommendation leading to improvements of selected company´s current economic position. Issue of financial grants was prepared with the intention to prepare the proposal of specific project and compilation of all documents needed for the grant request provided by the European union, reachable for the selected organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Daniel_Svoboda.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
BP_Svoboda_VP.pdfPosudek vedoucího práce349,14 kBAdobe PDFView/Open
BP_Svoboda_OP.pdfPosudek oponenta práce237,32 kBAdobe PDFView/Open
BP_Svoboda.pdfPrůběh obhajoby práce78,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.