Title: Ošetřovatelský proces u nemocného s nádorem mozku
Other Titles: Nursing process for patient with brain tumor
Authors: Němcová, Aneta
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Hrstková, Pavla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3882
Keywords: ošetřovatelská péče;nádor mozku;pacient
Keywords in different language: nursing care;brain tumor;patient
Abstract: Bakalářská práce pojednává o problematice pacientů s nádorem mozku. Teoretická část informuje o nádorech mozku, jejich typech, diagnostice, jejich léčbě a ošetřovatelské péči o nemocné s nádorem mozku. Praktická část zahrnuje kazuistiku nemocného s nádorem mozku.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with problems of patient with brain tumors. The theoretical part of the information on brain tumors, their types, diagnosis, their treatment and nursing care for patients with brain tumors. The practical part includes a case report of a patient with brain tumors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osetrovatelsky_proces_u_nemocneho_s_nadorem_mozku (2).pdfPlný text práce583,93 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Nemcova.jpgPosudek vedoucího práce131,57 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Nemcova.jpgPosudek oponenta práce181,82 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Nemcova.jpgPrůběh obhajoby práce123,2 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.