Název: Ošetřovatelský proces u nemocného s nádorem mozku
Další názvy: Nursing process for patient with brain tumor
Autoři: Němcová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Jaroslava
Oponent: Hrstková, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3882
Klíčová slova: ošetřovatelská péče;nádor mozku;pacient
Klíčová slova v dalším jazyce: nursing care;brain tumor;patient
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o problematice pacientů s nádorem mozku. Teoretická část informuje o nádorech mozku, jejich typech, diagnostice, jejich léčbě a ošetřovatelské péči o nemocné s nádorem mozku. Praktická část zahrnuje kazuistiku nemocného s nádorem mozku.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with problems of patient with brain tumors. The theoretical part of the information on brain tumors, their types, diagnosis, their treatment and nursing care for patients with brain tumors. The practical part includes a case report of a patient with brain tumors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Osetrovatelsky_proces_u_nemocneho_s_nadorem_mozku (2).pdfPlný text práce583,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Nemcova.jpgPosudek vedoucího práce131,57 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Nemcova.jpgPosudek oponenta práce181,82 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Nemcova.jpgPrůběh obhajoby práce123,2 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3882

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.