Title: Udržitelnost rodinného podniku v konkurenčním prostředí
Other Titles: The sustainability of a family business in a competitive environment
Authors: Fikarová, Martina
Advisor: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38821
Keywords: konkurenceschopnost;rodinný podnik;porterův model pěti sil;pest analýza;swot analýza
Keywords in different language: competitiveness;family business;porter model of five porces;pest analysis;swot analysis
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na udržitelnost vybraného rodinného podniku v konkurenčním prostředí. Konkurenceschpnost je zhodnocena za pomocí analýz vnitřního a vnějšího prostředí. V práci je využit Porterův model pěti sil, PEST analýza a SWOT analýza. Z výsledků těchto analýz byla následně navržena opatření po posílení konkurenceschpnosti, který by měla být ekonomicky efektivní pro vybraný podnik.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is focused on sustainability of selected family business in competitive environment. The competitiveness is assessed throught internal and external environment analysis. This thesis used the Porter model of five forces, PEST analysis and SWOT analysis. Based on the results of these analysis were subsequently suggested measures to enhance competitiveness, where they are poposed to be economically efficient for the selected business.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fikarova BP.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
VP_Fikarova.pdfPosudek vedoucího práce732,88 kBAdobe PDFView/Open
OP_ Fikarova.pdfPosudek oponenta práce168,48 kBAdobe PDFView/Open
Fikarova.pdfPrůběh obhajoby práce206,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.