Název: Kvalita života nemocného po cévní mozkové příhodě
Další názvy: Quality of life patient alter cerebrovascular accident
Autoři: Kotrbová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Fremrová, Vladimíra
Oponent: Loudová, Soňa
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3883
Klíčová slova: cévní mozková příhoda;kvalita života;mozek;nemocný;rehabilitace
Klíčová slova v dalším jazyce: cerebrovascular accident;quality of life;brain;patient;rehabilitation
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám kvalitou života u nemocného s cévní mozkovou příhodou. V teoretické části uvádím charakteristiku a druhy cévní mozkové příhody. Ještě zde popisuji kvalitu života. V praktické části se pomocí rozhovoru zabývám zhodnocením kvality života s touto diagnózou.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I focus on quality of life in a patient with stroke. The theoretical part describes the characteristics and types of stroke. Even here describe the quality of life. In the practical part of the interview with the evaluation of quality of life deal with this diagnosis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace tisk LUCIE KOTRBOVA.pdfPlný text práce421,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Kotrbova.jpgPosudek vedoucího práce113,3 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Kotrbova.jpgPosudek oponenta práce100,13 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Kotrbova.jpgPrůběh obhajoby práce131,36 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3883

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.