Název: Životní styl ženy v závislosti na menstruačním cyklu
Další názvy: Lifestyle of women in relation to the menstual cycle
Autoři: Tolarová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Lorenzová, Eva
Oponent: Kašová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3884
Klíčová slova: fyziologický menstruační cyklus;rituály;hormony;výživa;spánek;sexualita
Klíčová slova v dalším jazyce: physiological menstrual cycle;hormones;premenstrual syndrome;nutrition;sleep;sexuality
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je:,,Životní styl ženy v závislosti na menstruačním cyklu." Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám menstruačním cyklem (definice, přístup společnosti k menstruaci), fyziologickým menstruačním cyklem (hormonální řízení, fáze cyklu), premenstruační syndrom, patologický menstruační cyklus, životní styl ženy během menstruace (výživa, spánek, sexualita). Praktická část tvoří dotazníkové šetření. V něm zkoumám jak menstruační cyklus mění životní styl ženy, zda u žen dochází v období menstruace ke změně v pojetí svého ženství, zda ženy vyznávají nějaké rituály při menstruaci a zda by ženy uvítaly širší zájem porodních asistentek o jejich menstruaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of my thesis is:,, Lifestyle of women in relation to the menstrual cycle." This work is structured into two parts the theoretical and the practical. In the teoretical part deal with the menstrual cycle (definition, company´s approach to menstruation), physiological menstrual cycle (hormonal control, phase of the cycle), premenstrual syndrome, abnormal menstrual cycle, lifestyle of women during menstruation (nutrition, sleep, sexuality). The practical part consist of a questionnaire survey. In it I examine how the menstrual cycle women lifestyle changes that occur in women during menstruation is a change in his conception of womanhood, women confess that some rituals during menstruation and that women would welcmoe a broader interest in midwives about their menstruation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace-Zivotni styl zeny v zavislosti na menstruacnim cyklu- Tereza Tolarova- 2012.pdfPlný text práce393,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Tolarova.jpgPosudek vedoucího práce163,6 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Tolarova.jpgPosudek oponenta práce138,94 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Tolarova.jpgPrůběh obhajoby práce125,18 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3884

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.