Title: Životní styl ženy v závislosti na menstruačním cyklu
Other Titles: Lifestyle of women in relation to the menstual cycle
Authors: Tolarová, Tereza
Advisor: Lorenzová, Eva
Referee: Kašová, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3884
Keywords: fyziologický menstruační cyklus;rituály;hormony;výživa;spánek;sexualita
Keywords in different language: physiological menstrual cycle;hormones;premenstrual syndrome;nutrition;sleep;sexuality
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je:,,Životní styl ženy v závislosti na menstruačním cyklu." Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám menstruačním cyklem (definice, přístup společnosti k menstruaci), fyziologickým menstruačním cyklem (hormonální řízení, fáze cyklu), premenstruační syndrom, patologický menstruační cyklus, životní styl ženy během menstruace (výživa, spánek, sexualita). Praktická část tvoří dotazníkové šetření. V něm zkoumám jak menstruační cyklus mění životní styl ženy, zda u žen dochází v období menstruace ke změně v pojetí svého ženství, zda ženy vyznávají nějaké rituály při menstruaci a zda by ženy uvítaly širší zájem porodních asistentek o jejich menstruaci.
Abstract in different language: The subject of my thesis is:,, Lifestyle of women in relation to the menstrual cycle." This work is structured into two parts the theoretical and the practical. In the teoretical part deal with the menstrual cycle (definition, company´s approach to menstruation), physiological menstrual cycle (hormonal control, phase of the cycle), premenstrual syndrome, abnormal menstrual cycle, lifestyle of women during menstruation (nutrition, sleep, sexuality). The practical part consist of a questionnaire survey. In it I examine how the menstrual cycle women lifestyle changes that occur in women during menstruation is a change in his conception of womanhood, women confess that some rituals during menstruation and that women would welcmoe a broader interest in midwives about their menstruation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace-Zivotni styl zeny v zavislosti na menstruacnim cyklu- Tereza Tolarova- 2012.pdfPlný text práce393,79 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Tolarova.jpgPosudek vedoucího práce163,6 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Tolarova.jpgPosudek oponenta práce138,94 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Tolarova.jpgPrůběh obhajoby práce125,18 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.