Title: Posouzení přínosů motivačního programu v podniku
Other Titles: Evaluating the benefits of a motivation program in the company
Authors: Šusterová, Marta
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38848
Keywords: motivace;motivační program;formy motivování
Keywords in different language: motivation;motivation program;forms of motivation
Abstract: Předložená práce je zaměřena na motivační systém společnosti Borgers CS. Na základě odborné literatury byl popsán motivační program a jeho formy motivování zaměstnanců. Posléze byla provedena analýza společnosti jako takové a dílčí analýza současného motivačního programu na základě interních dokumentů. Bylo provedeno dotazníkové šetření a z jeho výsledku a výsledků provedených analýz vyplynuly nedostatky, které byly zohledněny při tvorbě návrhu nového motivačního programu. Hlavním výstupem této práce je navržený motivační program, který je pro společnost vhodnější.
Abstract in different language: This work is focused on motivation system of Borgers CS. Based on the literature, the motivation program and its forms of employee motivation were described. After that, the company was analyzed and also s partial analysis of the current motivation program based on internal documents. A questionnaire survey was carried out and its results and results of the analyzes showed shortcomings that were taken into account during the creation the new motivation program. The main output of this work is the proposed motivation program, which is more suitable for the company
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marta Susterova BP.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
BP_Susterova_OP_pdf.pdfPosudek oponenta práce345,53 kBAdobe PDFView/Open
BP_ Susterova_VP.pdfPosudek vedoucího práce232,01 kBAdobe PDFView/Open
Susterova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce107,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.