Title: Získávání a výběr zaměstnanců ve zvoleném podniku
Other Titles: Recruitment and selection of employees in a company
Authors: Vlček, Jakub
Advisor: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38853
Keywords: získávání zaměstnanců;výběr zaměstnanců;lidské zdroje;uchazeč
Keywords in different language: recruitment;selection of employees;human resources;candidate
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti KS-Europe s. r. o. Cílem práce je provést hodnocení procesů získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti KS-Europe a na jeho základě navrhnout případná doporučení ke zlepšení procesů. Práce je rozdělená do osmi kapitol. První tři kapitoly se zabývají vymezením teoretických pojmů. Věnují se popisu procesů získávání a výběru zaměstnanců a jejich používaných metod. Čtvrtá kapitola je věnována představení společnost KS-Europe. Následně jsou v páté kapitole popsány procesy získávání a výběru zaměstnanců v této společnosti, k jejichž popisu byly použity rozhovory s personalisty. V šesté kapitole je provedeno dotazníkové šetření. Procesy získávání a výběru v KS-Europe jsou v sedmé kapitole zhodnoceny a v závěrečné osmé kapitole jsou prezentována doporučení ke zlepšení procesů získávání a výběru zaměstnanců.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on recruitment and selection of employees in KS-Europe Ltd. The aim of this thesis is to evaluate both recruitment and selection of employees in KS-Europe and to recommend changes based on the evaluation designed to improve both processes. The thesis is divided into eight chapters. First three chapters focus on theoretical concepts of recruitment and selection of employees, such as a description and methods that each process uses. The fourth chapter introduces KS-Europe. Recruitment and selection of employees in said company are then described in the fifth chapter. The description is based on interviews with HR staff members. The sixth chapter contains an interview survey. The seventh chapter includes the evaluation of recruitment and selection of employees in KS-Europe. Recommended changes to improve recruitment and selection of employees in KS-Europe based on the evaluation are presented in the last chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Ziskavani a vyber zamestnancu-Jakub Vlcek.pdfPlný text práce34 BAdobe PDFView/Open    Request a copy
BP_Vlcek_VP_pdf.pdfPosudek vedoucího práce345,41 kBAdobe PDFView/Open
BP_ Vlcek_OP.pdfPosudek oponenta práce237,96 kBAdobe PDFView/Open
Vlcek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce83,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.