Title: Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob u lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících na zdravotnické záchranné službě
Other Titles: The occurrence of risk factors of cardiovascular diseases in the medical and paramedical staff working in emergency medical service
Authors: Jarošová, Kamila
Advisor: Reichertová Stanislava, Mgr.
Referee: Pfefferová Eva, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38858
Keywords: ateroskleróza;rizikové faktory;kardiovaskulární onemocnění;prevence
Keywords in different language: atherosclerosis;risk factors;cardiovascular diseases;prevention
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob u lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících na zdravotnické záchranné službě si klade dva hlavní cíle, a to zmapovat problematiku rizikových faktorů kardiovaskulárních nemocí a zjistit, jaká je míra výskytu těchto rizikových faktorů u lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje informace, které se týkají základní anatomie a fyziologie srdce a cév, problematiky kardiovaskulárních nemocí a jejich rizikových faktorů, příčin a možností prevence. Praktická část uvádí do problematiky kvantitativního výzkumu, který byl prováděn na ZZS Karlovarského kraje formou dotazníkového šetření a obsahuje informace o cílech a výsledcích dotazníkového šetření.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is The occurrence of risk factors for cardiovascular diseases in the medical and paramedical staff working in emergency medical service. There are two main objects, the first is to map the issue of risk factors for cardiovascular diseases and the second one is to find out the rate of the occurrance of the risk factors in medical and paramedical staff working at the Medical Emergency Service of the Karlovy Vary region. The thesis consists of two main parts, theoretical and practical. The theoretical part contains information related to basic anatomy and physiology of heart and blood vessels, issues of cardiovascular diseases and their risk factors, causes and possibilities of prevention. The practical part deals with the issue of quantitative research, which was carried out at the Medical Emergency. Service in Karlovy Vary region in the form of a questionnaire survey and contains information about the objectives and results of the questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Kamila Jarosova.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Jarosova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Jarosova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Jarosova.pdfPrůběh obhajoby práce359,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.