Title: Problematika intoxikací v PNP
Other Titles: The issue of intoxication in PHEC
Authors: Hasoňová, Yvette
Advisor: Kasal Eduard, Doc. MUDr. CSc.
Referee: Hájek Marcel, MUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38859
Keywords: intoxikace;toxická látka;antidotum;první pomoc;přednemocniční neodkladná péče
Keywords in different language: intoxication;toxic substance;antidote;first aid;pre-hospital urgent care
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku intoxikací v přednemocniční neodkladné péči. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá akutními intoxikacemi. Hlavní problematika kapitoly Akutní intoxikace je zaměřena na diagnostiku, popis jednotlivých klinických příznaků a následnou terapii akutních otrav v rámci přednemocniční neodkladné péče, která se skládá z několika na sebe navazujících kroků, které jsou podrobněji rozebrány. Nedílnou součástí teoretické části jsou vybrané otravy a jejich specifikace jedná se především lékové intoxikace, intoxikace návykovými látkami, chemickými látkami, průmyslovými přípravky a ostatní intoxikace, které nespadají do předchozích zmíněných kategorií. V praktické části je prováděn průzkum pomocí anonymního dotazníkového šetření. Samozřejmostí je následné vyhodnocení získaných dat od respondentů z řad neodborné veřejnosti.
Abstract in different language: The thesis deals with problematic of intoxication in pre-hospital urgent care. It is divided into two parts - the theoretical and the practical part. The theoretical part focuses on urgent intoxications. The main problematic of the Urgent Intoxication chapter is based on diagnostics, description of the particular clinical cases and following therapy of the urgent intoxication in terms of pre-hospital urgent care which consists of several steps. The steps are analyzed in detail. The integral content of the theoretical part aims on selected intoxications and their specifications - these are mainly medicine intoxications, drug and chemical intoxications, industrial preparation intoxications and others which do not come under intoxications of mentioned categories above. The practical part contains research based on anonymous survey. It includes the following evaluation of reached information from the unprofessional public respondents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hasonova_Problematika_intoxikaci_v_PNP.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Hasonova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Hasonova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
hasonova.pdfPrůběh obhajoby práce423,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.