Název: Úroveň znalostí veřejnosti o poskytování první pomoci
Další názvy: Level of public knowledge about first help
Autoři: Havlíčková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Zemanová, Věra
Oponent: Bejvančická, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3886
Klíčová slova: první pomoc;kardiopulmonální resuscitace;záchranná zdravotnická služba;popáleniny;zlomeniny;krvácení;bezvědomí
Klíčová slova v dalším jazyce: first aid;cardiopulmonary resuscitation;emergency medical service;burns;fractures;bleeding;unconsciousness
Abstrakt: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické.V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala charakteristikou první pomoci, postupy při kardiopulmonální resuscitací a první pomocí u některých úrazů.V praktické části práce sleduji teoretické znalosti veřejnosti v oblasti první pomoci.Jejím cílem je zhodnocení celkových teoretických znalostí veřejnoti v první pomoci a ochoty a snahy získávat nové informace v této oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis consists of two parts, a theoretical and a practical one. In the theoretical part I have dealt with first aid features, procedures in cardiopulmonary resuscitation and with providing first aid for certain injuries. In the practical part I have investigated the community theoretical knowledge of first aid. Its aim is to evaluate the community general theoretical knowledge of first aid and to evaluate the willingness and readiness of the community to get new information in this discipline.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Uroven znalosti verejnosti o poskytovani prvni pomoci.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Havlickova.jpgPosudek vedoucího práce135,4 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Havlickova.zipPosudek oponenta práce360,37 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Havlickova.jpgPrůběh obhajoby práce125,81 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3886

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.