Title: Mykobakterie a jejich zdravotnický význam
Other Titles: Mycobacteria and their medical importance
Authors: Šilhavá, Kristýna
Advisor: Amlerová Jana, MUDr.
Referee: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38862
Keywords: mykobakterie;tuberkulóza;lepra;diagnostika
Keywords in different language: mycobacterium;tuberculosis;leprosy;diagnostics
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá bakteriemi rodu Mycobacterium. Teoretická část je zaměřena především na obecnou charakteristiku rodu, metody používané k diagnóze mykobakterií a jejich klinický význam. Největší část práce je věnována právě klinickému významu a to hlavně nemocem tuberkulóza a lepra. V praktické části je vypracován přehled všech zachycených mykobakteriálních druhů za dané časové období v laboratoři Ústavu mikrobiologie FN Plzeň a přehled metod, které byli k diagnostice použity. Dále je zde vyhodnocení zastoupení cizinců ve výskytu tuberkulózy ve sledovaném souboru.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with genus Mycobacterium. The theoretical part is focused on the general characteristics of the genus, the laboratory diagnosis of mycobacteria and its clinical importance. The significant part of the thesis is dedicated to clinical relevance, mainly tuberculosis and leprosy. In the practical application part there is an overview of all mycobacterial species, which were detected within a given period of time in the Department of Microbiology FN Pilsen, and a summary of used methods. Furthermore, there is an evaluation of the presence of foreigners in the occurrence of tuberculosis in the monitored set.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kristyna_Silhava.pdfPlný text práce910,73 kBAdobe PDFView/Open
Silhava_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Silhava_OP.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Silhava.pdfPrůběh obhajoby práce360,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.