Title: Problematika ošetřovatelské péče u obézního pacienta v intenzivní péči
Other Titles: The issue of nursing care for an obese patient in intensive care
Authors: Pokorný, Jaroslav
Advisor: Reichertová Stanislava, Mgr.
Referee: Pistulková Alena, PhDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38865
Keywords: intenzivní péče;obezita;zdravotnický záchranář;komplikace;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: intensive care;obesity;paramedic students;complications;nursing care
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče u obézních pacientů v intenzivní péči. Rozdělena je na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je zpracována definice obezity, její etiologie, diagnostika, nejčastější komplikace s ní spojené, ale také obezita v kontextu intenzivní péče, rozdělená dle jednotlivých tělních systémů. V praktické části práce zjišťuje názor studentů na problematiku ošetřovatelské péče o obézního pacienta v intenzivní péči.
Abstract in different language: This bachelors thesis deals with nursing care for obese patients in the context of the intensive care unit. Thesis is divided into two main sections, theoretical and practical. The theoretical section deals with definition of obesity, it's etiology, diagnosis, most common complications and also with obesity in the context of intensive care unit divided by individual organ systems. Practical part of this thesis finds out student opinions about the nursing care for obese patients in the intensive care unit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jaroslav_Pokorny_FZS_ZCU_2019_final.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Pokorny_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Pokorny_OP.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
pokorny.pdfPrůběh obhajoby práce371,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38865

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.