Title: Metody poskytování ošetřovatelské péče
Other Titles: Methods of Providing Nursing Care
Authors: Vojtová, Pavla
Advisor: Šellingová, Martina
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3887
Keywords: metoda;ošetřovatelské péče;všeobecná sestra;ošetřovatelství
Keywords in different language: method;providing care;nurse;nursing
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na metody poskytování ošetřovatelské péče. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá koncepcí ošetřovatelství, ošetřovatelskou péčí a popisuje metody poskytování ošetřovatelské péče. Praktická část je zaměřena na vlastní šetření a jeho výsledky. Šetření bylo uskutečněno prostřednictvím kvalitativního výzkumu pomocí polostandardizovaných rozhovorů, který umožňuje hlubší pohled na danou problematiku. Při zpracování této práce byla použita uvedená odborná literatura.
Abstract in different language: Bachelor's thesis focuses on methods for providing nursing care. The work consists of two main parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the concepts of nursing, nursing care, and describes methods for providing nursing care. The practical part is focused on their own investigation and its results. The investigation was carried out by means of a qualitative research using the polostandardizovaných talks, which allows a deeper view of the Conference. During the processing of this work was used in the literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finalni verze- format.pdfPlný text práce450,59 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Vojtova.zipPosudek vedoucího práce218,27 kBZIPView/Open
Oponent bakalarske prace - Vojtova.jpgPosudek oponenta práce137,7 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Vojtova.jpgPrůběh obhajoby práce108,48 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.