Title: Antibiotika a jejich vliv na lidský organizmus
Other Titles: Antibiotics and their influence of human organism
Authors: Tomanová, Barbora
Advisor: Mistrová Eliška, MUDr. Ph.D.
Referee: Čedíková Miroslava, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38896
Keywords: lidský organizmus - antibiotikum - rezistence - vedlejší účinky
Keywords in different language: human organism - antibiotics - resistance - side effects
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tím, jaký vliv má užívání antibiotických léčiv na lidský organi-zmus. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis, historii a rozdělení antibiotik. Dále obsahuje definici lidského organizmu. Jedna z kapitol se zabývá nežádoucími účinky antibiotické léčby na lidské zdraví. Praktická část je zpracována kvantitativním výzkumem, formou dotazníků.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the influence of the use of antibiotic drugs on human orga-nisms. It is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the description, history and distribution of antibiotics. It also contains a definition of the hu-man organism. One chapter deals with the adverse effects of antibiotic treatment on human health. The practical part is pro-cessed by quantitative research, in the form of questionnaires.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - B. Tomanova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova.pdfPrůběh obhajoby práce348,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.