Title: Vliv stravování na množství útrobního tuku u studentů FZS.
Other Titles: The impact of diet on the amount of visceral fat among Faculty of Healthcare studies students.
Authors: Vejvodová, Veronika
Advisor: Martinek Lukáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Beránek Václav, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38902
Keywords: výživa;zdravé stravování;viscerální tuk;abdominální obezita
Keywords in different language: nutrition;healthy eating;visceral fat;abdominal obesity
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vlivem stravy na množství tuku v těle. Popisuje rizika spojená s vyšším obsahem tuku se zvláštním zaměřením na útrobní tuk. Také nabízí přehled informací o zdravém stravování a zdravém životním stylu, který s nadváhou či obezitou úzce souvisí. Práce obsahuje i analýzu jídelníčku studentů FZS v souvislosti s naměřenými hodnotami útrobního tuku.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the influence of diet on the amount of body fat. It describes the risks associated with a higher fat volume with a special focus on abdominal fat. It also offers an summary of healthy eating habits and a healthy lifestyle that is related to overweight or obesity. The work also includes an analysis of the eating habits of FZS students in relationship with measured values of visceral fat.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP finalni verze.pdfPlný text práce446,55 kBAdobe PDFView/Open
Vejvodova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Vejvodova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Vejvodova.pdfPrůběh obhajoby práce349,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.