Title: Využití zobrazovacích metod při vyšetření na operačních sálech
Other Titles: Use of imaging methods for examination in operating theaters
Authors: Křížková, Irena
Advisor: Nedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
Referee: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38911
Keywords: rentgenové záření;anoda;katoda;absorbovaná dávka;sekundární záření
Keywords in different language: x-rays;anode;cathode;electron;absorbed dose;secondary radiation
Abstract: Tato práce se zabývá rentgenovým zářením. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny důležité aspekty týkající se tohoto tématu. Zaměřuje se zejména na jeho využití v operačním traktu nemocnice. Jsou zde však zmíněny obecné zásady při používání ionizačního zdroje a taktéž jeho diagnostické využití. V samostatné kapitole se také věnuji radiační ochraně, která je nezbytnou součástí při výkonu povolání s těmito přístroji.
Abstract in different language: This work deals with X-rays radiation. The chapters contain important aspects related to this topic. It focuses mainly on its use in the hospital's operating rooms. There are mentioned general principles for using the ionizing source as well as its diagnostic use. In a separate chapter, it also deals with radiation protection, which is an indispensable element in practicing the profession with these devices
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka - Krizkova 2019.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Krizkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Krizkova_OP.pdfPosudek oponenta práce447,74 kBAdobe PDFView/Open
Krizkova.pdfPrůběh obhajoby práce347,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.