Title: Poskytování první pomoci u dopravní nehody pořádkovou policií České republiky v Plzeňském kraji
Other Titles: Providing the first aid at a traffic accident by the Riot Police of the Czech Republic in the Pilsen region
Authors: Pourová, Kateřina
Advisor: Galušková Soňa, Mgr.
Referee: Herda Jiří, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38921
Keywords: dopravní nehoda;první pomoc;pořádková policie české republiky
Keywords in different language: traffic accident;first aid;riot police of the czech republic
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou první pomoci u dopravní nehody, která je poskytována příslušníky služby pořádkové policie České republiky v Plzeňském kraji a je tvořena z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje 3 hlavní kapitoly, které jsou dále děleny na podkapitoly. Je zde popisována struktura Policie České republiky, dopravní nehody. Dále jsou také popsány úrazy, které při dopravních nehodách vznikají a následná terapie. Bakalářská práce pokračuje praktickou část Pomocí dotazníkového šetření, které bylo rozesláno mezi příslušníky služby pořádkové policie, mapujeme jejich aktuální znalosti v první pomoci. Zjišťujeme, jak často se policisté proškolují v oblastech první pomoci. Výsledky studie potvrzují, že příslušníci služby pořádkové policie České republiky v Plzeňském kraji, mají aktuální znalosti při poskytování první pomoci u dopravní nehody.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is dealing with the topic regarding First aid during the traffic accident which is provided by members of the Riot Police of the Czech Republuc in the Pilsen region. Thesis contains theoretical and practical parts. Theoretical chapter contains three main chapters followingly spearated into subchapters. It describes the structure of the Police of the Czech Republic and also the structure of the traffic accident. In a next subchapter are description of the injuries, which are common one the accident happened and i tis followed by further therapy. Bachelor thesis continues in a practical part dealing with a questionnaire wich has been sent among the members of the Riot Policie of the Czech Republic and is mapping current knowledges regarding first aid.It realises how often are the members trained for the first aid providing. The results of the case study confirms that members of the Riot Policie of the Czech Republic have sufficient knowledges inthe first aid during the traffic accident providing area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - Poskytovani prvni pomoci u dopravni nehody poradkovou policii Ceske republiky v Plzenskem kraji (2).pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Pourova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Pourova_OP.pdfPosudek oponenta práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Pourova.pdfPrůběh obhajoby práce357,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.